伊藤 崇 (Ito Takashi) | 矢野 謙次 (Yano Kenji) | 雨宮 奈穂子 (Amemiya Nahoko) | 針ケ谷 健志 (Harigaya Takeshi) | 長谷川 弥生 (Hasegawa Yayoi) | パラリーガル

Takashi ITO

いとう たかし Takashi ITO

Luật Sư (Đoàn Luật Sư Tokyo)/Luật Sư Bang Illinois- Hoa kỳ

Lý lịch

Sinh ra ở Thành Phố Kashima tỉnh Ibaraki
Năm 2001 Tốt Nghiệp khoa Luật đại học Tokyo
Năm 2005 Đăng ký bằng Luật Sư
Năm 2007 đến Năm 2009 Làm việc tại văn phòng Luật Sư Noshiro Himawari – Chức Vụ Giám đốc
Năm 2010 Chuyên Gia hoạch định tài chính(CFP)
Năm 2014 đến năm 2015 Học giả nghiên cứu tại trường Đại Học New York
Năm 2016 Đăng ký bằng luật sư Bang Illinois – Hoa Kỳ
Năm 2019 Làm việc tại văn phòng Luật Sư Tokyo Puplic – Giám Đốc đại diện (Bộ phận người nước ngoài/quốc tế)
Năm 2021 Thành Lập Văn phòng Luật Sư Hiện tại

Trực thuộc đoàn thể
Đoàn Luật Sư Tokyo
Đoàn Luật sư Bang Illinois – Hoa Kỳ
Hiệp hội tài chính FP Nhật Bản
Mạng Lưới người nước ngoài Royale(Tổng Thứ Ký)
Đại sứ quán tại Nhật Bản(Mỹ、Anh、Úc,v.v…)Hiệp hội Luật Sư nói tiếng Anh
Luật sư Ủy nhiệm thủ tục (Cục xuất Nhập cảnh Tokyo).

Ủy ban
Thành viên lâm thời ủy ban điều tra An toàn người tiêu dùng 
Năm 2019 Bộ Kinh tế thương mại và công nghiệp, Bộ Giao thông「Nghiên cứu về trách nhiệm dân sự và khả năng tiếp nhận của xã hội việc lái xe tự động 」Thành viên chuyên gia của ủy Ban.

Tác Phẩm・Bút ký
<Liên quan đến trách nhiệm và sản xuất sản phẩm>
「Chứng minh thực tiễn và khiếu nại về trách nhiệm trong sản xuất sản phẩm Nhóm nghiên cứu luật dân sự năm 2015 – tác giả)
So sánh luật về trách nhiệm sản phẩm của Mỹ và Nhật Bản, đặc biết là cách chứng mình khuyết điểm (tự do và công lý – tháng 6 năm 2016)

<Về thiết lập thừa kế>
「Cách đọc và tìm kiếm hộ tịch một cách tiện lợi đối với thực tế thừa kế・bản cải chính(Nhà xuất bản Kinh Tế Giáo Dục/2018 đồng sáng tác)」
「Đối sách tư vấn – Hỏi đáp Q&A về Luật pháp,Thuế, bảo hiểm, kế hoạch cuộc sống(Nhà xuất bản Luật Shinnihon/Bản 2019)」 và nhiều tác phẩm khác.

Website
Phòng tư vấn trách nhiệm sản phẩm Luật sư

Profile Picture

Kenji YANO

やの けんじ Kenji YANO

Luật Sư(Đoàn luật sư Tokyo số 1)

Lý lịch


Năm 2007  Tốt nghiệp nghàn luật đại học Hitotsubashi
Năm 2009  Hoàn thành khóa cao học trường đại học Kobe (Luât chống độc quyền)
Năm 2010  Tham Gia Đoàn Luật Sư
Năm 2011 – 2017  Làm việc tại văn phòng Luật sư Usui
Năm 2018  Hoàn thành LLM về Luật Nhân quyền, Đại học College London (UCL)
Năm 2019  Làm việc tại Dawson Cornwell (London)
Năm 2020  Gia nhập bộ phận người nước ngoài/ Quốc tế . Văn phòng Luật sư Tokyo public
Năm 2021 Thành lập văn phòng hiện tại

Trực thuộc đoàn thể
Đoàn luật sư tokyo – Đoàn số 1
International Society of Family Law (ISFL)
Mạng lưới người nước ngoài Royale
Trực thuộc danh sách các luật sư xử lý các vụ án về điều ước hagu thuộc liên đoàn luật sư Nhật Bản
Trực thuộc danh sách luật sư đối ứng bằng tiếng Anh ở đại sứ quán mỹ, Anh, Australia
Luật sư được ủy nhiệm tại cục xuất nhập cảnh Tokyo
Tổ chức phí lợi nhuận về hiệp hội các ông bố Nhật Bản NPO

Tác phẩm・Bút ký
「Lợi ích của trẻ em và các lý luận phúc lợi liên quan đến trẻ em Thử nghiệm đề án liên quan gặp gỡ giao lưu (số 2417, năm 2019 thời hạn án lệ)
「Báo cáo điều tra pháp luật Australia về quyền nuôi con và quyền giám hộ」(năm 2019 đồng sác tác)、“Bộ ngoại vụ HP「(1) Australia(Dự án năm reiwa thứ 1)」Tham khảo.
「Ở Anh『Lợi ích tốt nhất cho trẻ em』Lý giải mối liên hệ từ chủ nghĩa cá nhân đến mang tính quan hệ」(Biên tập bởi Taichi Kajimura『làm thế nào để bảo vệ trẻ em sau ly hôn』(Năm 2010 – Nhà phê bình Nhật Bản)phụ lục phần 9 chương 3

Hoạt động nghiên cứu
Ông cũng đã tiến hành nghiên cứu về luật gia đình, đặc biệt là nghiên cứu so sánh về phúc lợi của trẻ em và lợi ích tốt nhất của trẻ em. Mối quan tâm đặc biệt của ông là một cách tư duy mới được gọi là “Lý thuyết Phúc lợi Quan hệ” có thể được áp dụng trong thực tế, theo quan điểm của Đạo đức Chăm sóc và Lý thuyết Quan hệ, đề cập đến cuộc thảo luận ở Anh và xứ Wales. Ông cũng là người dịch và giới thiệu những nghiên cứu và kiến thức mới nhất trong lĩnh vực luật gia đình trên thế giới.

Website
Trang web cái nhân (Under Maintenance)

Profile Picture

Nahoko AMEMIYA

あめみや なほこ Nahoko AMEMYA

luật Sư (Đoàn luật sư Tokyo, France)

Lý lịch

Năm 1998 Tốt nghiệp khoa Luật, đại học Tokyo 
Năm 2010 Tốt nghiệp Thạc sĩ Luật tại đại học Paris 1 
Năm 2012 Đăng kí bằng luật sư 
Năm 2012 Làm việc tại công ty luật Haruka 
Năm 2016 Làm việc tại văn phòng luật Tokyo Puplic
Năm 2020 Làm việc tại văn phòng luật Kokusai 
Năm 2021 Đăng kí bằng luật sư tại Pháp (Đoàn luật sư Paris)
Năm 2022 Bắt đầu làm việc ở văn phòng luật sư Tokyo Kokusai Partner 

※ Luật sư Amemiya hiện tại đang làm việc tại Pháp. 
 
Trang web cá nhân 
https://www.avocat-amemiya.com
 
Đoàn thể trực thuộc 
Ủy ban Hiệp hội Luật sư Tokyo về Quyền của người nước ngoài
Lawyer Networks For Foreingers (Mạng lưới Luật sư dành cho người nước ngoài)
Đoàn luật sư về các vấn đề lao động của người nước ngoài
Luật sư tại đại sứ quán Pháp tại Nhật Bản, luật sư tại đại sứ quán Nhật Bản tại Pháp 
Luật sư ủy nhiệm thủ tục (Cục Xuất nhập cảnh Tokyo)

Tác phẩm – Bút kí 

・Chuyên mục Bảo hiểm xã hội dành cho người lao động nước ngoài (Tháng 2/2018, Japan times)
『外国人の雇用に関するトラブル予防Q&A』 (“Hỏi đáp phòng ngừa rắc rối liên quan đến việc làm của người nước ngoài”, tháng 10/2018, Viện Nghiên cứu Lao động, đồng tác giả)
 
Bài thuyết giảng
・「Seminar tiếng Pháp: Về chế độ tư pháp Nhật Bản (Justice au Japon, Mode d’emploi)」, tháng 11/2016, do Đoàn luật sư Tokyo và Français du Monde đồng tài trợ
・「Học lên cao –  Đi làm và Tư cách lưu trú」, tháng 6/2017, nhóm Nghiên cứu Công tác Xã hội Đa văn hóa Quốc tế tỉnh Kanagawa
・「Seminar tiếng Pháp: Về chế độ kết hôn Nhật Bản và luật Hôn nhân gia đình (Conférences sur le droit du marriage et de la famille au Japon)」, tháng 4, 5, 6/2018, do Đoàn luật sư Tokyo và Français du Monde đồng tài trợ) 

Profile Picture

Takeshi HARIGAYA

はりがや たけし Takeshi HARIGAYA

luật Sư (Đoàn luật sư Tokyo)

Lý lịch

Sinh ra tại tỉnh Fukushima
Năm 2012 Khoa tổng hợp nghiên cứu xã hội và quốc tế, Đại học Tsukuba
Năm 2015 Hoàn thành khoa Luật đại học Tohoku khóa sau đại học
Năm 2015 Đậu kỳ thi tư pháp
Năm 2016 Làm việc tại văn phòng Luật sư Gotanda
Năm 2019 làm việc tại bộ phận người nước nước ngoài và quốc tế . Văn phòng luật sư Tokyo public
Năm 2021 Thành lập văn phòng hiện tại


Trực thuộc đoàn thể
Liên đoàn Luật sư Nhật Bản – Ủy Ban Bảo Vệ Nhân Quyền  Dự Án về vấn đề sử dụng lao động nước ngoài
Đoàn Luật sư Tokyo – Ủy ban quyền lợi của người nước ngoài
Mạng lưới người nước ngoài Royale
Ban liên lạc vấn đề kỹ năng tự quản người nước ngoài
Đội bảo vệ vấn đề lao động nước ngoài
Đoàn biện hộ ý tế
Tổ chức phi lợi nhuận lợi ích người tiêu dùng Nhật Bản 

Tác phẩm・Bút ký
“Cẩm nang hỗ trợ pháp lý thực tập sinh người nước ngoài” (25/7/2018 . Cẩm nang liên hệ luật sư khi gặp vấn đề của thực tập sinh , Nhà sách Akashi)
“Công bố về kết quả khảo sát liên quan đến” thực tập sinh bỏ trốn khỏi nơi làm việc.(Dân chủ và tự trị – 8/2019 – Trung tâm nghiên cứu chính quyền địa phương)

Bài Thuyết Giảng
Hiện trạng tiếp nhận lao động nước ngoài và triển vọng trong tương lai (7 /2018 – Chương trình đào tạo mùa hè của Hiệp hội luật sư Tokyo)
“Chính sách trụ cột” của Chính phủ 2018 và Tiếp nhận Lao động nước ngoài mới (10/2018, phiên 1 Hội nghị chuyên đề lần thứ 61 về bảo vệ Nhân quyền, Liên đoàn luật sư Nhật Bản)
“Đề xuất mô hình loại bỏ phân biệt chủng tộc của Đoàn Luật sư Tokyo -” (12/2018, cuộc họp trao đổi với các nhóm hỗ trợ nước ngoài của Đoàn Luật sư Tokyo)
“Bắt đầu các vụ án người nước ngoài” (2/2019, Mạng lưới người nước ngoài Royale)
“Các vấn đề trong chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài” (2/2019, OCNet / Legato Ota)
“Chế độ “Kỹ năng đặc định” . ” Đối sách toàn diện”” (5/ 2019, Hội nghị chuyên đề về Mạng lưới người nước ngoài Royale)
“Hiện trạng và công việc thực tiễn của luật sư đối với tiếp nhận “kỹ năng đặc định”(7/ 2019, Chương trình liên kết huấn luyện mùa hè Đoàn Luật sư Tokyo)
 
“Nền tảng các vụ án liên quan đến người nước ngoài” (9/2019, Đoàn Luật sư Shiga)
“Bước đầu của vụ án người nước ngoài” (tháng 1 năm 2020, Đoàn Luật sư Shizuoka)
“Bước đầu của vụ án người nước ngoài ” (Tháng 2 năm 2020, Mạng lưới người nước ngoài Royale)

Lời nhắn
Sau khi trở thành luật sư, tôi đã giải quyết một loạt các vụ án về vấn đề dân sự nói chung. Mặt khác, Tôi đã nỗ lực trong các vụ án về y tế (phía bệnh nhân) và đặc biệt là các vụ án người nước ngoài.
Nhưng Năm gần đây, tôi đã hết sức chuyên tâm vào các vấn đề lợi ích công liên quan đến việc chấp nhận lao động nước ngoài và hướng tới hiện thực một xã hội đa văn hóa.
Lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề của khách hàng là gì? Trước tiên, hãy lắng nghe thấu hiểu vấn đề của khách hàng, khám phá các vấn đề và cung cấp hỗ trợ khách hàng một cách chuyên nghiệp . Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để thực hiện được những điều đó.

Profile Picture

Yayoi HASEGAWA

やよい はせがわ Yayoi HASEGAWA

luật Sư (Đoàn luật sư Tokyo)

Lý lịch

Tốt nghiệp khoa Luật, đại học Kyoto 
Năm 2010 Đăng kí bằng Luật sư 
Năm 2022    Bắt đầu làm việc ở văn phòng luật sư Tokyo Kokusai Partner

Luật sư Hasegawa hiện tại đang du học tại trường Queen Mary University of London (LLM).

Profile Picture

Paralegal

パラリーガル

Message

 chúng tôi hỗ trợ các ngôn ngữ như tiếng Nhật , tiếng anh và tiếng việt.
 

Profile Picture