Tư vấn pháp luật

  • Tư vấn Lần đầu:
    • [Trực tiếp] 4.400 yên/30 phút (đã bao gồm thuế)
    • [Online (Điện thoại, Teams, Zoom hoặc Skype)] 4.400 yên/30 phút (đã bao gồm thuế)
  • Thời gian tư vấn chỉ có thể gia hạn thêm 30 phút (phí bổ sung 4.400 yên bao gồm thuế). Tối đa mỗi lần tư vấn là 60 phút.
  • Có thanh toán bằng thẻ tín dụng credit hoặc thẻ thanh toán Paypay.

Phí luật sư , Chi phí theo thời gian

Tùy và các trường hợp cụ thể, nội dụng và thủ thục tiến hành vụ án.Chi phí luật sư sẽ được thiết lập theo quy chế tiền thù lao của văn phòng. Cụ thể sẽ được mỗi luật sư giải thích tại thời điểm tư vấn.

VỀ VIỆC SỬ DỤNG HOUTERASU (HỖ TRỢ PHÁP LÝ)

Những người thỏa mãn điều kiện kinh tế nhất định có thể sử dụng chế độ Houterasu tư vấn pháp luật miễn phí 3 lần. Nếu dùng Houterasu thì thời gian tư vấn pháp luật tối đa của một lần là 30 phút. Trường hợp có nguyện vọng dùng Houterasu, hãy cho chúng tôi biết cả các thông tin dưới đây khi đặt lịch tư vấn.

・Số lượng thành viên trong hộ gia đình: 

・Thu nhập tháng (của cả hộ)

・Tiền tiết kiệm

・Tiền nhà