Tư vấn pháp luật

  • Tư vấn Lần đầu:
    • [Trực tiếp] 6.600 yên/30 phút (đã bao gồm thuế)
    • [Online (Điện thoại, Teams, Zoom hoặc Skype)] 5.500 yên/30 phút (đã bao gồm thuế)
  • Thời gian tư vấn chỉ có thể gia hạn thêm 30 phút (phí bổ sung 5.500 hoặc 6.600 yên bao gồm thuế). Tối đa mỗi lần tư vấn là 60 phút.
  • Có thanh toán bằng thẻ tín dụng credit hoặc thẻ thanh toán Paypay.

Phí luật sư , Chi phí theo thời gian

Tùy và các trường hợp cụ thể, nội dụng và thủ thục tiến hành vụ án.Chi phí luật sư sẽ được thiết lập theo quy chế tiền thù lao của văn phòng. Cụ thể sẽ được mỗi luật sư giải thích tại thời điểm tư vấn.

Giới thiệu về chế độ hỗ trợ chi phí pháp lý.

Đối với những người thõa mãn yêu cầu nhất định về thu nhập và tài sản tiết kiệm sẽ có một hệ thống hỗ trợ pháp lý cho người thu nhập thấp (miễn phí hoặc cho vay,v.v…). Bởi Trung tâm Hỗ trợ Tư pháp (Hoterasu) và Liên đoàn Luật sư Nhật Bản. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua điện thoại hoặc mẫu đăng ký ở mục “liên hệ”. Vui lòng chuẩn bị các giấy tờ về thu nhập, tài sản và tình trạng cư trú của người có liên quan khi đăng ký tư vấn.